Schoolvisie

School

Geef ons vleugels
Wijs ons een weg
Toon ons kleuren
Leer ons vriendschap

Dan ... maken wij de wereld!

Met deze spreuk zetten wij ons pedagogisch project kracht bij. Met een dynamisch en motiverend team staan wij graag klaar voor onze leerlingen en hun ouders. We streven ernaar dat kinderen hun talenten en capaciteiten bij ons op school kunnen aanspreken. In onze visie willen we duidelijk maken dat we een respectvolle omgang met elkaar, waarbij kinderen leren samenwerken en samen leren, binnen onze school belangrijk vinden. We zien dat als kinderen zich goed voelen, ze beter tot leren kunnen komen. Welbevinden is dan ook onze topprioriteit.