Busvervoer

Er is busvervoer voorzien voor onze leerlingen. Ze worden 's morgens opgehaald op de afgesproken plaats en worden na school teruggebracht.
Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen bij het in- en uitstappen.
Voor meer informatie mag u zich tot het secretariaat van de school wenden.