CLB

Beste ouders

Beste opvoedingsverantwoordelijken

Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Het Provinciaal CLB is gelegen in de Willekensmolenstraat 140 in Hasselt maar de CLB-medewerkers zijn ook regelmatig op school aanwezig voor afspraken.

Het PCLB werkt vraaggestuurd, op vraag van leerlingen en ouders. Ook de school heeft op regelmatige basis overleg met een CLB-medewerker om zorgen en vragen rond leerlingen, klassen, … te bespreken. Meer informatie over onze werking vindt u op onze website www.pclb.be.

U kan de medewerkers van het PCLB bereiken langs volgende kanalen:

- Telefonisch: 011/ 23 81 20, telkens van 9u tot 16u30, op vrijdag van 9u tot 16u

- Via mail: pclb@limburg.be

- Via de website: www.pclb.be.

De CLB-medewerkers hebben wekelijks een multidisciplinair overleg waar uw vraag zal besproken worden. Na dit overleg zal een CLB-medewerker van het team u contacteren om concrete afspraken te maken.

Indien u een vraag heeft rond het medisch dossier van uw kind, kan u contact nemen met dr. Sofie Tollet. U kan hen best telefonisch bereiken op het centrum te Hasselt.

Met vriendelijke groeten,

Uw PCLB-team