Aanbod

Oudercontact

In het kader van het welbevinden, kiezen wij als school voor drie rapportbesprekingen per schooljaar. In november, maart en juni. Zo vindt er een ruimere spreiding van de toetsen plaats, waardoor de leerlingen meer tot rust kunnen komen. 

Voor de exacte data verwijzen we door naar onze kalender.

Open school

Jaarlijks organiseren wij in de laatste week van augustus een openklasdag. Begin september staan er infoavonden op het programma en tijdens het laatste trimester zijn er onze opendeurdagen. Iedereen is dan van harte welkom.

Eveneens staat onze deur altijd open voor eventuele vragen of bezorgdheden.

Projecten

Elk jaar kiest de school een jaarthema waar een project uit voortvloeit. Dit sluit nauw aan bij de leefwereld van de kinderen. Alle lessen en activiteiten worden gedurende de projectweken aan het jaarthema gelinkt.

GEZONDE VOEDING is een belangrijk aandachtspunt. Ongezonde en suikerhoudende dranken werden uit de school geweerd. Om de twee weken vindt er op woensdag een fruitdag plaats. Kinderen krijgen dan een stukje fruit, aangeboden door het oudercomité.

Kinderen moeten zich veilig in het VERKEER kunnen begeven. Onze schoolomgeving is kindvriendelijk en verkeersveilig. Met het project ‘verkeer' in de maand mei maken wij de leerlingen bewust van veilige en onveilige verkeerssituaties. Gedurende een hele week proberen zoveel mogelijk kinderen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. Eveneens vindt er die week een autoluwe schooldag plaats. Die dag is de straat voor de school afgesloten. Er komen dan geen auto's door, waardoor de kinderen leuke krijttekeningen op de straat kunnen maken.

Onze school levert een belangrijke bijdrage aan het milieu met ons project AFVALPREVENTIE. Ook van de ouders en de leerlingen wordt verwacht dat ze hieraan aandacht schenken. Zo vragen wij de boterhammen in brooddozen mee te geven en de koekjes in doosjes. Zowel op de speelplaats als in de klaslokalen staan er afvalbakken waarin correct gesorteerd dient te worden. Elke klas draagt wekelijks mee de verantwoordelijkheid om de speelplaats ordelijk en netjes te houden. 

Herstelgericht werken

Als school werken we bij een ruzie en/of pestgedrag herstelgericht. De focus ligt op het herstel tussen de kinderen. Een herstelgerichte aanpak maakt gebruik van 'verbindende communicatie', waarbij de kinderen aan elkaar kunnen zeggen wat hun stoort of raakt. Het gevoel dat erbij gepaard gaat, bij alle betrokken kinderen, komt ook aan bod. 
Het doel van herstelgericht werken is dat we tot een oplossing (sorry-brief, sorry-tekening ...) komen, waarbij alle betrokken partijen zich kunnen vinden. Tenslotte zullen de kinderen ook duidelijk verwoorden wat ze verwachten van elkaar.

Leeruitstappen

Wij bieden educatieve leeruitstappen aan met aandacht voor ruime ontdekkingskansen. Veel leeruitstappen zijn gekoppeld aan de lessen wereldoriëntatie en zorgen daardoor dat de eindtermen verrijkend en werkelijkheidsnabij bereikt worden. 

Ook organiseren wij onze jaarlijkse zeeklassen voor het zesde leerjaar als bekroning op het basisonderwijs.
Onze leerlingen van het zesde gaan jaarlijks in mei op zeeklassen naar Nieuwpoort. Wij hebben hiervoor een volwaardig programma uitgewerkt, waarin ook nog uitstappen naar andere Vlaamse steden (Brugge, Diksmuide) gepland staan.

Levensbeschouwing

Wij zijn een Gemeentelijke basisschool en daarom is er een ruim keuzeaanbod aan erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer.
Deze diversiteit zien wij als een verrijking en we zien het respectvol omgaan met elkaar als een prioriteit.

Zorgbeleid

Zowel in het kleuter- als lager onderwijs beschikt de school over een professioneel zorgteam. Zorg wordt georganiseerd op school-, leerkracht- en leerlingniveau.
Wij hebben aandacht voor een gedifferentieerde aanpak die inspeelt op de de noden en behoeften van de leerlingen. Het is belangrijk de leerlingen goed te kunnen opvolgen om hen blijvend op maat te kunnen ondersteunen. Daarom werken we met een leerlingvolgsysteem waar systematisch onze acties worden bijgevuld.

Multimedia

Onze school beschikt over een computerklas met een ruim aanbod aan computers. Tevens zijn er ook tablets en computers voorzien die over de gehele school kunnen worden ingezet. In de meeste klassen zijn er digitale borden aanwezig.

Sport

- wekelijks zwemmen (lagere school) / maandelijks zwemmen (5-jarige kleuters)
- tornooien (veldloop, voetbal, trefbal ...)
- sportdagen 
- fietsuitstappen
- langlaufen in Rocherath (6de leerjaar)

Brede school

We zien onze school niet alleen als een leergemeenschap, maar ook als een leefgemeenschap. Vandaar dat er een ruim aanbod aangeboden wordt aan sport- en culturele activiteiten. 

Ook nemen we deel aan activiteiten die georganiseerd worden door de lokale gemeenschap zoals Natuurpunt, theater, bibliotheekbezoek ...

Infobrochure