Schoolreglement

Download hier het schoolreglement.

Indien u graag een papieren versie wil, kan u zich wenden tot het secretariaat.