Vrije dagen

SCHOOLJAAR 2022 - 2023

Extra vakantiedag:  maandag 3 oktober 2022

Herfstvakantie:  31 oktober 2022 - 6 november 2022 

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

Pedagogische studiedag: vrijdag 25 november 2022

Kerstvakantie:  26 december 2022 - 8 januari 2023

Extra vakantiedag: vrijdag 27 januari 2023

Krokusvakantie:  20 februari 2023 - 26 februari 2023

Pedagogische studiedag: 24 maart 2023

Paasvakantie: 3 april 2023 - 16 april 2023

Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023

Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023

Brugdag: vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 1 juli 2023

Vrijdag 23 september 2022 is er WEL SCHOOL, maar GEEN OPVANG wegens teamdag van het personeel van de opvang.