Vrije dagen

SCHOOLJAAR 2021 - 2022

Extra vakantiedag:  maandag 4 oktober 2021

Herfstvakantie:  1 november 2021 - 7 november 2021 

Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021

Pedagogische studiedag: 15 oktober 2021

Kerstvakantie: vanaf vrijdagmiddag 24 december 2021 - 9 januari 2022

Pedagogische studiedag: ...

Extra vakantiedag: vrijdag 4 februari 2021

Krokusvakantie:  28 februari 2022 - 6 maart 2022

Paasvakantie: 4 april 2022 - 17 april 2022

Paasmaandag: 18 april 2022

Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022

Brugdag: vrijdag 27 mei 2022

Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022

De zomervakantie vangt aan op vrijdag 1 juli 2022

Vrijdag 24 september 2021 is er WEL SCHOOL, maar GEEN OPVANG wegens teamdag van het personeel van de opvang.

De 2de pedagogische studiedag zal later worden meegedeeld.