Vrije dagen

SCHOOLJAAR 2023 - 2024

Extra vakantiedag:  vrijdag 6 oktober 2023

Herfstvakantie:  30 oktober 2023 - 5 november 2023 

Pedagogische studiedag: vrijdag 1 december 2023

Kerstvakantie:  25 december 2022 - 7 januari 2024

Pedagogische studiedag: woensdag 17 januari 2024

Extra vakantiedag: vrijdag 26 januari 2024

Krokusvakantie:  12 februari 2024 - 18 februari 2024

Paasvakantie: 1 april 2024 - 14 april 2024

Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2024

Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024

Brugdag: vrijdag 10 mei 2024

Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024

De zomervakantie vangt aan op maandag 1 juli 2024

Vrijdag ... september 2022 is er WEL SCHOOL, maar GEEN OPVANG wegens teamdag van het personeel van de opvang.