Jaarthema 2022 - 2023

Schooljaar 2022 - 2023

Dit jaar starten we met het jaarthema ‘afval.’


Helaas merken we dat er nog te vaak papiertjes en ander afval op de grond worden gegooid.
We zien dit graag anders en zetten het thema opnieuw in de aandacht.


Op donderdag 1 september maakten de kinderen dan ook kennis met Tuinman James
(kleuters centrum), Tuinvrouw Annabel (Rozendaal) en Tuinvrouw Germaine (lager onderwijs), dit
zowel in het lager als in het kleuteronderwijs!
Wat waren ze blij om de kinderen weer te zien starten op hun mooie speelplaats!
Alles was dan ook heel netjes! Geen papiertjes of ander afval op de grond te bespeuren.
Samen proberen we onze speelplaats dan ook goed te onderhouden en dat lukt alleen, als
iedereen zijn steentje daartoe zal bijdragen.
We vragen ook aan de ouders om hier wat meer aandacht aan te geven!
Afval hoort immers in de vuinisbak!
Doorheen het jaar zullen deze figuren zich nog geregeld laten zien en worden er enkele
scenario’s voor de kinderen uitgebeeld, waarbij we met hen in interactie zullen gaan:
soorten afval herkennen, afval sorteren, afval hergebruiken,… en dit telkens op hun niveau.
We wensen jullie alvast een proper en net schooljaar!


Tuinvrouw Annabel, Tuinvrouw Germaine & Tuinman James


Directie en schoolteam